Dây chuyền chiết rót đóng chai nước tinh khiết

Dây chuyền lọc nước tinh khiết Dây chuyền chiết rót đóng chai nước tinh khiết theo quy trình RO hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn: 1. Xử lý nguồn nước đầu vào: Đảm bảo đạt các chỉ tiêu về lý hóa, vi sinh bằng cách lọc cặn, khử phèn / khử khoáng / trung hòa pH […]

Language