Xử lý nước giếng khoan nhiễm phèn tại Quảng Nam -Đà Nẵng

Nguồn nước giếng khoan  tại Quảng Nam  – Đà Nẵng hiện nay  đang bị ô nhiễm nặng, thường có hàm lượng kim loại nặng như sắt, mangan,… các tạp chất hữu cơ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết nước nhiễm phèn sắt như nước mới bơm lên thường rất trong, có mùi tanh, […]

Language